Wilo-CronoLine-IL

Wilo-CronoLine-IL

  caption_1){ ?>
 • - Lưu lượng max: 900 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 105 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -20 °C to +140 °C

 • Giá: Liên hệ
Thông tin sản phẩm
Design
Glanded pump in in-line design with flange connection
Application
Pumping of heating water (acc. to VDI 2035), cold water and water/glycol mixtures without abrasive substances in heating, cold water and cooling systems.

Nhận xét & Thảo luận

Bơm trục đứng đa tầng cánh Helix V

caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Bơm trục đứng đa tầng cánh Helix VE_Biến tần

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHI

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 30 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHIE_Biến tần

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 30 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHIL

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 12 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • CronoBloc-BL

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 400 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 450 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-HiMulti 3

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 7 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 800 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-Comfort COR Helix VE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 200 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 85 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 65 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 17 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 130 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 75 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng

 • Wilo-CronoBloc-BL-E

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 380 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng