Các phụ kiện khác cho bơm Wilo

Wilo-Port 800

caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-Port 600

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-Plavis 015-C

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 300 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 4,5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +60 °C

 • Wilo-Plavis 013-C

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 300 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 4,5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +60 °C

 • Wilo-Plavis 011-C

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 300 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 4,5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +60 °C

 • Wilo-HiDrainlift 3

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 6 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 8m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 35 °C (up to 60/ 75 °C in short-time duty for 5 minutes, depending on the model)

 • Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C

 • Wilo-EMU TR 22… – TR 40…

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C

 • Wilo-EMU SR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 ‐ 40 °C

 • Wilo-EMU RZP 20… – RZP 80-2…

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 1500 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C

 • Wilo-DrainLift WS 900/1100

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: