Bơm tuần hoàn Wilo

Wilo-PH

caption_1){ ?>
  • Thông số kỹ thuật
  • - Lưu lượng max: 26 m3/h
  • caption_2){ ?>
  • - Cột áp max: 32 m
  • caption_3){ ?>
  • - Nhiệt độ chất lỏng: +100 °C