Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHIE_Biến tần

Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHIE_Biến tần

 • - Lưu lượng max: 30 m3/h
 • - Cột áp max: 90m
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -10 deg C ~ 110 deg C

 • Giá: Liên hệ

  Design
  Non-self-priming multistage pump with integrated frequency converter
  Application
  - Water supply and pressure boosting
  - Fire extinguishing systemsIndustrial circulation systems
  - Process engineering
  - Cooling water circulation systems
  - Washing and sprinkling systems
Thông tin sản phẩm

Nhận xét & Thảo luận

Bơm trục đứng đa tầng cánh Helix V

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h

 • Bơm trục đứng đa tầng cánh Helix VE_Biến tần

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHI

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 30 m3/h

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHIL

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 12 m3/h

 • CronoBloc-BL

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 400 m3/h

 • Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 450 m3/h

 • Wilo-HiMulti 3

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 7 m3/h

 • Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 800 m3/h

 • Wilo-Comfort COR Helix VE

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 200 m3/h

 • Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 85 m3/h

 • Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 65 m3/h

 • Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 17 m3/h

 • Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 130 m3/h

 • Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 75 m3/h

 • Wilo-CronoBloc-BL-E

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 380 m3/h

 • Wilo-CronoLine-IL

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 900 m3/h