Bơm cứu hỏa Wilo

Wilo SiFire EN

caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 700 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 140m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: Max +40 C degree

 • Wilo-FLA-2

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 100 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 150 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-FLA-1

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 100 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 160 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-FLA Compact-2 Helix V

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 30 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 145 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-FLA Compact-1 Helix V

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 30 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 145 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 14 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 135 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 135 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 160 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)

 • Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 155m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)

 • Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 8 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 110m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)

 • Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 22 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 158 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)

 • Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 165 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 105 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)

 • Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 38 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 95 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)